Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, millaisia henkilötietoja Club Peugeot ry käsittelee ja miksi. Kerromme myös, miten saamme henkilötietosi, kenelle voimme niitä luovuttaa sekä miten pääset tarkistamaan järjestelmiimme tallennetut henkilötietosi. ( Päivitetty 23.4.2021 )

Rekisterinpitäjä

Club Peugeot ry – Club Peugeot de Finlande ( tekstissä myöhemmin Kerho ) Riistavuorenkuja 8 C, 00320 Helsinki
Yhteyshenkilö: Pauli Halme
pauli.halme@pp.inet.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pauli Halme

Sähköposti: pauli.halme@pp.inet.fi

Rekisterin nimi

Kerhon jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kerhon jäsenien niiden tietojen käsittely, joita tarvitaan yhdistyksen jäsen-, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu Kerhon lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä, sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. Henkilötietoja käytetään myös kotisivuilla vain jäsenille tarkoitettujen osioiden todentamiseen. Verkkosivustolla henkilötietoja käytetään vain tarvittavin osin. Niiden käytössä toimitaan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöintitiedot:

– nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kotipaikkakunta

– osoitehistoria, mahdollinen kuolinaika

– liittymispäivämäärä, jäsenyystyyppi, jäsenmaksutiedot, Peugeot Retro-lehden postitustiedot

– pätevyydet, luottamustehtävät

– huomionosoitukset ja kiellot

– mahdolliset jäsenkorttiliitokset ( perhejäsenet )

– hyväksynnät liittyen tietojen luovuttamiseen ( tietosuoja-asetukset )

  • lupa julkaista kerholehdessä nimi, asuinpaikka, auton malli, väri ja vuosimalli
  • lupa julkaista vain jäsenille jaettavassa jäsenmatrikkelissa ( mikäli sellainen julkaistaan ) nimi, auton malli ja vuosimalli sekä asuinpaikka
  • lupa sidosryhmämarkkinointiin tai Kerhon markkinointiin

– tieto omistaako henkilö Peugeot-auton tai autoja sekä kyseisen auton / autojen malli, vuosimalli, väri ja rekisterinumero,

-jäsenhakemukseen täytetään ainakin

  • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, auton malli, vuosimalli, väri ja rekisterinumero, sekä hyväksynnät liittyen tietojen luovuttamiseen ( tietosuoja-asetukset )

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ”Liity jäseneksi” -nettilomakkeella, ”Liity

jäseneksi” -paperilomakkeella, sähköpostitse, omistajailmoitus- tai muutoslomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilön perustietoja voidaan luovuttaa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

•  Luovutetaan Club Peugeot ry:n hyväksymään sidosryhmämarkkinointiin, jos henkilö on antanut luvan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA- alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteritietoihin on pääsy vain nimetyillä Kerhon toimihenkilöillä. Tietoja tulostetaan vain satunnaisesti. Tulosteet hävitetään käytön jälkeen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot korjataan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla sähköpostitse kirjallinen asiaa koskeva pyyntö rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen tai aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä verkkosivun Päivitä tietojasi-lomakkeella toimittamalla sähköpostitse kirjallinen asiaa koskeva ilmoitus rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.